Административен екип

Директор:

Катя Чиликова


ЗАС:

Албена Рашкова

Домакин:

Мария Иванова

Мед. Специалист:

Стефани Читакова


Качествено, бързо адаптиране

Нетиповият вътрешен архитектурен план на ДГ “Златна Рибка” осигурява многофункционалност, уют и възможност за многообразни творчески решения, а това допринася за бързото адаптиране на децата към условията, за създаване на позитивни, творчески емоции.

Сериозна учебна подготовка

Квалифицираният педагогически персонал работи по програмата на Витанова, съобразно държавните образователни стандарти, ползва учебните помагала на издателство “Изкуства”.Децата се отглеждат в четири възрастови групи. Заниманията, задължителни за ПУВ, заедно с работата в школите по английски език и танци осигуряват солидна подготовка за училище.


Емоционално благополучие за всяко дете

Изкуството като извор на познание, радост, движение и общуване, има изключително място в живота на детската градина.
Всеки месец децата посрещат с радост спектакли и куклени представления.
Наши деца доказаха талантите си в “Като лъвовете”, “Сезони”, “Кой е по-по-най”и други.Традиция са изложбите на детско творчество и празничните концерти.
Участват активно в празниците-по групи и общи:за Коледа,баба Марта, Великден, 1 юни, есенно, рождени дни…

Активно участие на родителите

Взаимодействието детска градина-семейство и общественост е непрекъснато и ефективно. Родителите получават всекидневно вярна информация за здравето и развитието на своите деца; участват активно в живота на детската градина.