IV Група

Untitled-3


1977223_957484614314295_2888382017263938418_n

Учители:

Радостина Димитрова Неделчева

Стефка Димитрова Желязкова

Пом. Възпитател:

Лидия Георгиева Иванов


Дневен режим

Седмично разпределение


Галерия на групата