Актуално

В тази секция се поместват съобщения и статий за различни поводи и празници и тяхното отбелязване в ЦДГ№5 Златна Рибка.

В тях се поместват кратък текст няколко снимки и зад. линк към галерия със снимки..